Informatii utile

Cateva informatii utile in domeniul riscului seismic

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

Normativul de proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice încadrează construcţiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgenţe: U1. U2. U3. Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 încadreaza construcţiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasă de risc seismic corespunzătoare. asociaţiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru cerinţa rezistenţă şi stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Administratie Publice. Lista experţilor tehnici poate fi accesată la adresa:
www.mdrap.ro/userfiles/atestari/experti/word/experti.doc

Lista imobilelor expertizate de PMB la 07.04.2016
Actualizata aici

INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN CLASE DE RISC SEISMIC

 Sinteza intregii activitati de expertizare se face prin incadrarea constructiei in clase de risc seismic, definite prin prezentul capitol.
Incadrea in clase de risc seismic serveste la stabilirea:
– gradului de extindere a masurilor de interventie propuse;
– gradului de urgenta a executarii masurilor de interventie.

1.
Notiunea de risc seismic este in stransa dependenta de alte doua notiuni: vulnerabilitate seismica si hazard seismic.

Vulnerabilitatea seismica a unei constructii este o masura a naturii si intinderii degradarilor si avariilor produse asupra constructiei, de actiuni seismice cu diferite intensitati.
Hazardul seismic al unui amplasament este o masura a recurentei evenimentelor seismice avand anumite particularitati pe acel amplasament, intr-un interval de timp dat.
Riscul seismic este o masura a degradarilor si avariilor anticipate pentru o constructie situata pe un amplasament dat, intr-un interval de timp dat.
Se observa ca riscul seismic poate fi exprimat in functie de vulnerabilitatea seismica a constructiei si de hazardul amplasamentului acesteia.
In mod riguros, vulnerabilitatea seismica, hazardul seismic si riscul seismic se exprima prin marimi probabilistice.
In practica, cele trei notiuni pot fi cuantificate prin indicatori numerici. In prezentul Normativ, riscul seismic al unei constructii amplasata intr-o zona seismica (definita prin harta din fig. 5.1.) se considera conventional prin incadrarea in cele patru clase de risc seismic.

 

 

2.
In caracterizarea globala a comportarii probabile a constructiei la actiuni seismice viitoare, expertul tehnic trebuie sa tina cont de un numar mare de factori, de naturi diferite.
Nu se pot da reguli, general valabile, pentru cuantificarea acestor factori, insa prin interpretarea judicioasa a rezultatelor tuturor investigatiilor facute in cadrul expertizei, prin comparatii cu alte situatii similare, prin rationamente ingineresti, se va putea incadra constructia in cauza intr-una din cele patru clase de risc seismic definite la pc.t .3.

3. Incadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are ca baza rezultatele investigatiilor efectuate cu metodele de la 11.3 si 11.4.
In luarea deciziei de incadrare in clasele de risc seismic expertul va avea in vedere zona seismica in care este amplasata constructia si criterii privind alcatuirea constructiei, comportarea in exploatare si la actiuni seismice, cum sunt:
– categoria sistemului structural (11.1.9);
– conformarea generala a constructiei din punct de vedere al raspunsului seismic asteptat;
– gradul nominal de asigurare la actiuni seismice (indicele R, conform 11.4.5);
– prezenta zonelor slabe din punct de vedere al capacitatii de rezistenta in raport cu cerintele, in elementele structurale cu rol major in preluarea incarcarilor seismice;
– natura probabila a cedarii elementelor structurale vitale pentru stabilitatea cladirii: ductila, cu ductibilitate limitata, fragila;
– modul de rezolvare a detaliilor constructive ale secsiunilor (de exemplu: armarea transversala cu etrieri in zonele plastice, potentiale, ancorarea armaturilor, innadirea acestora etc.);
– vechimea constrcutiei (anul constructiei);
– numarul de cutremure semnificative prin care a trecut constructia;
– degradarile structurale inregistrate in urma cutremurelor;
– starea elementelor nestructurale;
– regimul de inaltime si masa constructiei etc.
Ponderea diverselor criterii de evaluare structurala este stabilita de expert.

4. Din punctul de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra constructiilor existente pe acel amplasament, se stabilesc 4 clase de risc seismic:


        I.    Clasa RsI, corespunzand constructiilor cu risc ridicat de prabusire la cutremure avand intensitatile corespunzatoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare);
        II.   Clasa RsII, corespunzand constructiilor la care probabilitatea de prabusire este redusa, dar la care sunt asteptate degradari structurale majore la incidenta cutremurului de proiectare;
        III.   Clasa RsIII,
corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante;
        IV.  Clasa RsIV,
corespunzand constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

          5.
Cutremurul avut in vedere la definirea claselor de risc seismic este cutremurul avand caracteristicile celui considerat la stabilirea zonei seismice de calcul pentru amplasamentul constructiei, potrivit prevederilor de la pct. 5.3.4.


 

Clase de risc seismic